Kościół św. Anny

Kościół św. Anny jest arcydziełem późnego gotyku. Nie ma jednego zdania, co do autorstwa i daty budowy tej świątyni. Popularna legenda głosi, że Napoleon Bonaparte zachwycony finezyjnością architektury tego kościoła chciał go na dłoni przenieść do Paryża. Niestety rzeczywistość nie była tak romantyczna: podczas wyprawy Napoleona przez Litwę kościół został przekazany kawalerii francuskiej. Jednakże Napoleon w swoim liście do żony zaznacza, że „Wilno to bardzo piękne miasto”…

W prawie niezmienionym kształcie kościół św. Anny przez pięć stuleci przetrwał do dnia dzisiejszego i stał się jednym z symboli Wilna. Jeśli uważnie przyjrzymy się, na głównej fasadzie kościoła św. Anny zauważymy litery „A” i „M”. Mogą one oznaczać łacińskie słowa „Ana Mater Marija” lub „Ave Maria” – czyli „św. Anna – Matka Dziewicy Marii” albo też „Zdrowaś Mario”. Niektórzy znawcy twierdzą, że w kompozycji głównej fasady wyraźnie zaznaczone są „Słupy Giedyminowiczów” – znak tego rodu.

Neogotycka dzwonnica znajdująca się obok kościoła zbudowana została w XIX wieku.