Kościół Bernardynów

Kościół Bernardynów pod wezwaniem św. Franciszka i św. Bernarda to masywna, ciężka budowla. W razie potrzeby mógł służyć nie tylko do celów religijnych, lecz także obronnych. Świadczy o tym 19 strzelnic widocznych na północnej elewacji kościoła. Zachowały się ostrołukowe arki okien, przypory w kształcie stopni, płaska spokojna kompozycja fasad, do gotyckiej architektury doskonale dopasowany został późniejszy siedemnastowieczny renesansowy fronton. Fresk na frontonie pochodzi już z dziewiętnastego wieku.

Za władzy sowieckiej kościół bernardynów był zamknięty i zamieniony w magazyn. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości wrócili tu zakonnicy franciszkanie.

W listopadzie 2008 r. zrealizowany został projekt sfinansowany przez fundusze strukturalne UE – „Dostosowanie wileńskiego zespołu historyczno – architektonicznego braci bernardynów do potrzeb turystycznych”. W ramach projektu przeprowadzono prace rekonstrukcyjne, urządzono ścieżki widokowe dla turystów.