Starówka i Plac Ratuszowy

Plac Ratuszowy od sześciu stuleci jest jednym z głównych placów w Wilnie.

W 1387 roku Litwa przyjęła chrzest, a Wilnu nadane zostały prawa Magdeburskie. Toteż zaistniała potrzeba wzniesienia siedziby władz miejskich. Ponieważ w tym miejscu znajdował się Rynek miasta, ratusz zbuwano właśnie tu. W budynku rozlokował się Magistrat (czyli Rada Miasta). Znajdowały się tu sale sądowe, skarbiec, archiwum, skład broni i amunicji oraz pomieszczenie, gdzie przechowywane były wzorce jednostek miar. W piwnicy było więzienie.

Na Plac Ratuszowy wiodły ważne szlaki handlowe, które później stały się ulicami. Do Wilna przybywali kupcy z Moskwy, Rygi, Gdańska i Krakowa, a zatem przy Placu Ratuszowym zbudowana została też Izba Handlowa. Na placu odbywały się targi, jarmarki. Co prawda plac był wówczas o wiele mniejszy i zajmował powierzchnię mniej więcej między obecnym budynkiem Ratusza, kościołem św. Kazimierza i ulicą Końską. Wokół Rynku mieszkali kupcy, rzemieślnicy, znajdowały się tu sklepy, pracownie i gospody. Do dziś przetrwał budynek Małej Izby Handlowej, w którym obecnie mieści się Muzeum Kazysa Varnelisa. Jest to najwęższy szary dwupiętrowy budynek, za którym wznosi się kopuła kościoła św. Kazimierza.

Wczesnym rankiem na placu zbierali się ludzie potrzebujący pracy oraz ci, którym byli potrzebni robotnicy. Często odbywały się tu występy podróżnych artystów, akrobatów, komediantów, a także misteria religijne.

Ratusz Wileński

Budynek ratusza początkowo był gotycki. Po raz ostatni budynek Ratusza został przebudowany przez znanego litewskiego architekta Wawrzyńca Stuokę-Gucewicza w końcu XVIII wieku. Wówczas budowli nadano wygląd typowy dla architektury klasycystycznej.

W XX wieku w budynku tym mieściło się Muzeum Sztuki. Obecnie swoją siedzibę ma tu Dom Artystów. Corocznie w ratuszu odbywa się około 200 imprez artystycznych – koncertów, wieczorów literackich, prezentacji książek, wystaw, festiwali. Stąd przemawiał Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki George Bush. Przypomina o tym tablica pamiątkowa. Fronton ratusza zdobi herb Wilna – św. Krzysztof z Dzieciątkiem.

 

Ulica Zamkowa (Pilies)

Zamkowa to najstarsza i najbardziej wystawna ulica na Starówce Wileńskiej. Był to główny trakt prowadzący z Zamku Wileńskiego na południe – w kierunku Polski oraz na południowy wschód - w kierunku Rusi. Wraz z rozwojem miasta od głównej drogi do zamku zaczęły się ukształtować boczne uliczki. Wzmianki o ulicy Zamkowej w dokumentach historycznych sięgają 1530 roku.

Zamkowa to najstarsza i najbardziej wystawna ulica na Starówce Wileńskiej. Był to główny trakt prowadzący z Zamku Wileńskiego na południe – w kierunku Polski oraz na południowy wschód - w kierunku Rusi. Wraz z rozwojem miasta od głównej drogi do zamku zaczęły się ukształtować boczne uliczki. Wzmianki o ulicy Zamkowej w dokumentach historycznych sięgają 1530 roku.