Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński należy do najstarszych uczelni w Europie Wschodniej. Założono go wówczas, gdy na Litwie rozpowszechnił się ruch reformacyjny i do walki z reformacją zaproszeni zostali jezuici. Zakon Jezuitówszybko przejął w swoje ręce edukację. W 1569 roku powstało kolegium, zaś w 1579 roku – Uniwersytet Wileński. Teren Uniwersytetu Wileńskiego kształtował się w ciągu kilku stuleci, dlatego są tu zarówno budynki gotyckie i renesansowe, jak też barokowe i klasycystyczne. Swoistego kolorytu nadają uczelni arkady i galerie oraz trzynaście wewnętrznych dziedzińców. Sławne dziedzińcenazwane są imionami wybitnych wychowanków i profesorów tej uczelni – na Dziedzińcu Wielkim na ich cześć osłonięte zostały tablice pamiątkowe.


Obecnie na uniwersytecie jest 12 wydziałów, na których studiuje 23 tysiące osób. W historycznych gmachach uczelni swoją siedzibę ma administracja uniwersytetu, mieszczą się też trzy wydziały – historii, filologii i filozofii. Działa tu również biblioteka, założona w 1570 roku. Jej zbiory liczą ponad 5 milionów ksiąg drukowanych i starych rękopisów. Wśród nich – jeden z dwóch na świecie oryginalnych egzemplarzy pierwszej litewskiej książki – Katechizmu Martynasa Mažvydasa.

Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego zwiedzała belgijska rodzina królewska, Książę Walii Karol, małżonka Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Laura Bush, także papież Jan Paweł II, tybetański duchowny Dalai Lama i inni.


Kościół św. Jana

Jedną z najbardziej malowniczych części zespołu budowli uniwersyteckich stanowi kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła wraz z stojącą obok dzwonnicą. Na ogół używa się skróconej nazwy tego kościoła - św. Jana.


Budowa kościoła trwała prawie 40 lat i zakończona została w 1426 roku. Wówczas była to budowla gotycka. W 1571 roku kościół został oddany Zakonowi Jezuitów i od tego czasu należy do uniwersytetu.

Kościół św. Jana był świadkiem nie tylko odprawianych tu mszy świętych, ale także protestów studenckich, przedstawień teatralnych, wizyt królewskich. Za władzy sowieckiej świątynię tę zamieniono na magazyn. Później przekazano na potrzeby Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego. Obecnie kościół św. Jana znów pełni swoją podstawową funkcję. W 1993 roku odwiedził go papież Jan Paweł Drugi. Dzwonnica kościoła jest jedną z najwyższych budowli na Starówce Wileńskiej. Jej wysokość wynosi 68 metrów. Przepiękną fasadę kościoła św. Jana w XVIII wieku zaprojektował najwybitniejszy architekt doby baroku wileńskiego Jan Krzysztof Glaubitz.